Sabtu, 22 Ogos 2009

Imam As-syafi'e

Nama penuh beliau ialah Muhammad bin Idris bin Uthman Al-Abas, berketurunan kuraish, dan ibubapa beliau berasal dari Mekkah Al-Mukarramah. Kuturunan beliau mempunyai hubungan Nabi Muhammad